Οργάνωση & Συντονισμός

Οργάνωση & Συντονισμός της Σχολικής Ζωής

 

1. Όραμα - Βασικές Επιδιώξεις

Στόχοι μας είναι:

·    Η βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου των μαθητών μας, των οικογενειών τους και της τοπικής κοινωνίας μέσα από την προσφορά ευκαιριών επαφής με ποικίλα προϊόντα πολιτισμού (λογοτεχνία, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, ίντερνετ, εικαστικές τέχνες).

·    Η βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών μας μέσα από πολλές δοκιμασίες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου που υπάρχουν στο Σχέδιο Δράσης.

·    Η αποδοχή της ετερότητας

·    Η προώθηση της καινοτομίας, στον τομέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εφαρμογή καλών πρακτικών που συμφιλιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς με την καινοτομία.

·    Η οργάνωση των διδακτικών-μαθησιακών αντικειμένων σε ευρύτερα μαθησιακά-διδακτικά πεδία και η ενίσχυση της αυτονομίας-ευελιξίας της σχολικής μονάδας στη διαχείριση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος.

· Η μεταμόρφωση του σχολείου σε μια δημιουργική κοινότητα εκπαιδευτικών-μαθητών και γονέων, σε έναν ζωντανό, ελκυστικό οργανισμό ανάπτυξης και προόδου.

1.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου

 

2. Συνεργατικό Πλαίσιο Εργασίας

 

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων (θα το βρείτε εδώ)

 

4. Ένταξη και Αξιοποίηση ΤΠΕ στη Λειτουργία του Σχολείου

 

 4.1. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΖΕΠ Πατησίων, 152ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Μηλιαράκη 57-59, Αθήνα
Τ.Κ. 11145
Τηλ.: 2108314280
Φαξ: 2108322053
Εmail: 152dim (at) gmail.com